MULTIMEDIA – PAVERTSNI-JS COMMISSIE

De Multimedia – Pavertsni-js commissie is verantwoordelijk voor de foto’s en video’s van de vereniging en het maken van het Pavertsni-js, het jaarlijkse humoristische boek dat vlak voor het carnaval verschijnt. Ook de sociale media en uitingen in de kranten en alle andere media vallen onder deze commissie.

Addie Thuis Jörg Knuvink – bestuur
Dirk te Boekhorst Roy Engelbarts
Tim Marinus Norbert Jansen
Jan Heuvel Tom Nibbeling
Tom Reijers (voorzitter)