Algemene Ledenvergadering 12 april 2018

Hierbij willen wij u, namens het bestuur, uitnodigen voor de Hierbij willen wij u, namens het bestuur,
uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op: donderdag 12 april 2018 bij: Residentie”Ruimzicht”
aanvang: 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Notulen ALV d.d. 13 april 2017) (te vinden op deze site onder kopje vereniging dan vergaderingen)
3. Jaarverslag secretariaat 2017-2018
4. Verslag kascommissie, Hans Lasche en Marian Langenhof (reserve Hans Bisseling)
5. Jaarverslag penningmeester 2017-2018
6. Begroting 2018-2019
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezingaftredend en herkiesbaar: Karin te Kaat en Niels Blecking Toelichting:

Eventuele tegenkandidaat bestuursleden worden voorgedragen door tenminste 5 leden (géén familie in rechte lijn) en stellen de secretaris hiervan schriftelijk in kennis vóór dinsdag 10 april  2018.

9. Planning activiteiten 2018-2019
10. Overige mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Deel dit bericht!